Na konci úspešného roka 2018

Ďakujeme Lenke Bodovej za reportáž o našej činnosti 44:38❤️ Ďakujeme všetkým dobrovolníčkam v ich vytrvalosti, ochote a obetavosti. ❤️Ďakujeme všetkým vám, ktorí ste prispeli svojimi darmi či už vecnými alebo finančnými. ❤️Ďakujeme […]