Aktivity

Kolokvium kazuistík 2019

Dnešná prednáška na tému CHARITY SHOP dopadla na výbornú. Snažíme sa naše poslanie šíriť medzi ľuďmi aj takýmto spôsobom. Ďakujeme za pozvanie od doc. PhDr. Hunyadiovej, PhD.

Aktivity

Kolokvium kazuistík 2019

Je nám veľkou cťou zúčastniť sa a vystúpiť s 20 minútovou prednáškou na tému CHARITY SHOP KOŠICE, najväčšieho projektu nášho OZ S nami druhým, na medzinárodnej vedecko-odbornej konferencii „Kolokvium kazuistík […]

Aktivity

Dnes naše OZ S nami druhým prevzalo od platformy dobrovoľníckych centier a organizácií v Banskej Bystrici certifikát. Spĺňame základný štandard manažmentu dobrovoľníkov a získavame značku kvality pre prácu s dobrovoľníkmi. Značku získavame […]

Charity shop

Vážení zamestnanci. Chceme aj vás poprosiť o 2% z dane z príjmu. Stačí vám k tomu niekoľko krokov: 1. Najneskôr do 15.2.2019 požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených […]