O NÁS

Naše OZ S nami druhým je združením prevažne sociálnych pracovníkov, ktorí sa individuálne alebo vo svojej práci zaoberajú pomocou druhým.

V auguste 2017 sme sa rozhodli založiť OZ, ktoré bude naše myšlienky spájať a pomôže nám ich spoločne realizovať.

OZ patrí medzi neziskové organizácie. Našim cieľom je poskytovať všestrannú pomoc a podporu sociálne odkázaným osobám a osobám so zdravotným postihnutím. Primárne sa orientujeme na rodiny s deťmi. Aktívne vyhľadávame klientov, ktorí sa ocitli v hmotnej alebo sociálnej núdzi a bez pomoci iných nie sú dostatočne schopní riešiť si vlastné problémy a hľadať nový primeranejší systém vlastnej existencie v spoločnosti. 

Aby naša pomoc bola poskytnutá tým, ktorí pomoc naozaj potrebujú, predtým, ako poskytneme akúkoľvek formu pomoci, tejto fáze predchádza preverenie skutočnosti, že ide naozaj o klienta, ktorý je v zlej sociálnej situácii a pomoc z našej strany je jednou z možností ako zmierniť, poprípade vyriešiť jeho daný stav sociálnej núdze. 

Po preverení pomoc poskytujeme cielene a adresne podľa stupňa naliehavosti klientovho problému. Našimi klientmi sú jednotlivci, rodiny a komunity, s ktorými naďalej udržiavame dlhodobý kontakt v snahe motivovať klienta k svojpomoci.

Poskytujeme pomoc predovšetkým darovaním oblečenia a obuvi, darovaním školských potrieb, hračiek, zdravotných pomôcok (chodítka, invalidné vozíky, plienky). Sprostredkujeme pomoc pri hľadaní nábytku, vybavenie domácnosti ako je práčka, chladnička, televízor, počítač. Pre deti kočík, postieľka, plienky, mlieko, fľaše … atď. 

Pravidelne v rámci vyhlásených projektov prebieha 4 x ročne obliekanie vybraných rodín.

Dlhodobo aktívne spolupracujeme s terénnymi sociálnymi pracovníkmi úradu práce, s miestnymi úradmi mestských častí v rámci mesta Košice, spolupracujeme so subjektmi, ktoré poskytujú sociálne služby či už terénnou, ambulantnou alebo pobytovou formou a s ďalšími organizáciami, ktoré sa taktiež aktívne venujú pomoci druhým. 

Svojou prácou sa snažíme osloviť širokú verejnosť. Do našej činnosti sa zapájajú dobrovoľníci, školy, organizácie, každý kto prejaví záujem, solidaritu, porozumenie, sympatiu či empatiu. Kto prejaví záujem môže sa aktívne zapojiť do činnosti nášho OZ, či už aktívnym vyhľadávaním a odporúčaním klientov, navrhovať formy pomoci a spolupráce, navrhovať projekty a podujatia, zapojiť sa do otvorených projektov OZ, po dohode s nami vyhlasovať pre nás zbierky a zapájať sa do zbierok, prispieť finančným príspevkom, darovať nám 2% z dane z príjmu, vyhľadávať sponzorov a donorov, zaoberať sa našou reklamou a propagáciou našej činnosti. V neposlednom rade darovaním vecí podľa aktuálnych potrieb a požiadaviek, ktoré pravidelne uverejňujeme na našich stránkach. Nebránime sa žiadnej spolupráci po vzájomnej dohode.

Osobitnú časť pomoci tvoria nami vyhlásené pravidelné zbierky
– sladkostí, 
– trvanlivých potravín a drogérie,
– ponožky a topánky

Zbierky vyhlasujeme na našich stránkach cca 2 mesiace vopred.

Pred Veľkonočnými sviatkami v rámci pravidelného projektu ŠUNKÁČIK, každoročne ide o verejnú zbierku trvanlivých potravín pre vybrané rodiny s deťmi v zlej sociálnej situácii. Do balíkov pre rodiny dokupujeme rolku šunky z našich zdrojov. 

Pred Mikulášom v rámci pravidelného projektu MIKULÁŠ Z CHARITY SHOPU KOŠICE,  každoročne ide o verejnú zbierku sladkostí do pripravovaných mikulášskych balíčkov, ktoré pripravujeme zvyčajne cez 200 kusov.

Pred Vianočnými sviatkami v rámci pravidelného projektu VIANOČNÉ BALÍKY, každoročne ide o verejnú zbierku trvanlivých potravín a drogérie pre vybrané rodiny s deťmi v zlej sociálnej situácii. Potraviny a drogériu prerozdeľujeme rodinám k našim vianočným balíkom, ktoré nakupujeme a pripravujeme z našich zdrojov.
Naše vianočné balíky sú špecifické. Obsahujú všetky ingrediencie na prípravu štedrej večere: kilo kyslej kapusty, sušené huby, klobáska – pár, 2,5 kg mäso karé alebo krkovička, 2,5 kg zemiaky na šalát, zmes do šalátu 0,7 lit., majonéza, 1 lit. olej, salonky, oblátky, med medvedík, 400 g linecké koláčiky.

V októbri sa pravidelne zapájame do kampane PONOŽKOVÝ OKTÓBER. Ide o zbierku nových teplých ponožiek a používaných topánok pre ľudí bezdomova.

Pravidelne organizujeme podujatia pre deti zo sociálne slabších rodín. Ide o projekty, ktoré sú často súčasťou plánu materiálnej alebo potravinovej pomoci. Divadelné predstavenia, detské animačné programy, koncerty, karnevaly, detský tábor – pilotný projekt v roku 2019 a ďalšie.

Okrem webu všetky dôležité informácie nájdete na:
Facebook: Charity shop kosice – oz s nami druhym
Instagram: charity shop kosice

Mgr. Zlatica Hejlová 
Predseda a štatutár OZ S nami druhým

.