Ukazujem 5 výsledky

Konečný počet veľkonočných balíkov je 34 ks

Chceme sa poďakovať všetkým, ktorí prispeli finančne alebo priamo potravinami a drogériou do vyhlásenej zbierky v rámci projektu „ŠUNKÁČIK“. Sme šťastní, že aj vďaka vám mali vybrané rodiny krajšie Veľkonočné sviatky. Ďakujeme, že ste s …

Kolokvium kazuistík 2019

Dnešná prednáška na tému CHARITY SHOP dopadla na výbornú. Snažíme sa naše poslanie šíriť medzi ľuďmi aj takýmto spôsobom. Ďakujeme za pozvanie od doc. PhDr. Hunyadiovej, PhD.

Kolokvium kazuistík 2019

Je nám veľkou cťou zúčastniť sa a vystúpiť s 20 minútovou prednáškou na tému CHARITY SHOP KOŠICE, najväčšieho projektu nášho OZ S nami druhým, na medzinárodnej vedecko-odbornej konferencii „Kolokvium kazuistík 2019“, organizovanej VŠZaSP sv. Alžbety. …