Chceme sa týmto veľmi pekne poďakovať Ing. Milanovi Boldižárovi a jeho priateľom, ktorý vyzbieral a zaslal na účet nášho OZ S nami druhým sumu 300,- eur pre deti zo sociálne […]