Charity shop

Misionárska návšteva z USA

Dnes nás navštívili dvaja mladí ľudia z USA, ktorí sú dobrovoľníci resp. misionári Cirkvi Ježiša Krista Svätých Neskorších Dní. Ako sme sa dozvedeli, táto cirkev má zastúpenie po celom svete […]

Darcovské príspevky

Ďakujeme!

Chceme sa týmto poďakovať Mgr. Zuzane Lopuchovskej z Lipan okres Prešov, ktorá nám už niekoľkokrát poslala poštou na vlastné náklady krásne veci. Tentokrát topánky pre deti. Ďakujeme, že ste s […]