Ukazujem 8 výsledky

Kolokvium kazuistík 2019

Dnešná prednáška na tému CHARITY SHOP dopadla na výbornú. Snažíme sa naše poslanie šíriť medzi ľuďmi aj takýmto spôsobom. Ďakujeme za pozvanie od doc. PhDr. Hunyadiovej, PhD.

Kolokvium kazuistík 2019

Je nám veľkou cťou zúčastniť sa a vystúpiť s 20 minútovou prednáškou na tému CHARITY SHOP KOŠICE, najväčšieho projektu nášho OZ S nami druhým, na medzinárodnej vedecko-odbornej konferencii „Kolokvium kazuistík 2019“, organizovanej VŠZaSP sv. Alžbety. …

Dnes naše OZ S nami druhým prevzalo od platformy dobrovoľníckych centier a organizácií v Banskej Bystrici certifikát. Spĺňame základný štandard manažmentu dobrovoľníkov a získavame značku kvality pre prácu s dobrovoľníkmi. Značku získavame na obdobie 3 rokov. Veľmi …

Vážení zamestnanci. Chceme aj vás poprosiť o 2% z dane z príjmu. Stačí vám k tomu niekoľko krokov: 1. Najneskôr do 15.2.2019 požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň z príjmu, …

Náš Charity shop Košice dnes oslavuje 1. narodeniny

Chceme sa poďakovať všetkým našim zákazníkom, priaznivcom, priateľom, dobrovoľníkom, spolupracovníkom, podporovateľom, darcom, sponzorom. Všetkým tým, ktorí nám počas celého roka pomáhali napĺňať náš cieľ a naše poslanie. Veríme, že nám zachováte vašu priazeň.Aby sme mohli …