Ukazujem 3 výsledky

Kolokvium kazuistík 2019

Je nám veľkou cťou zúčastniť sa a vystúpiť s 20 minútovou prednáškou na tému CHARITY SHOP KOŠICE, najväčšieho projektu nášho OZ S nami druhým, na medzinárodnej vedecko-odbornej konferencii „Kolokvium kazuistík 2019“, organizovanej VŠZaSP sv. Alžbety. …