O nás

Občianske združenie S nami druhým patrí medzi neziskové organizácie. Sme združením prevažne sociálnych pracovníkov, ktorí sa individuálne alebo vo svojej práci zaoberajú pomocou druhým.

Naším cieľom je poskytovať všestrannú pomoc a podporu sociálne odkázaným osobám a osobám so zdravotným postihnutím. Primárne sa orientujeme na rodiny s deťmi.

Aktívne vyhľadávame klientov, ktorí sa ocitli v hmotnej alebo sociálnej núdzi a bez pomoci iných nie sú dostatočne schopní riešiť si vlastné problémy a hľadať nový primeranejší systém vlastnej existencie v spoločnosti.

Podporujú nás

Ako pomáhame

Našu pomoc poskytujeme predovšetkým darovaním oblečenia a obuvi, školských potrieb, hračiek a zdravotných pomôcok. Sprostredkujeme aj pomoc pri hľadaní nábytku, vybavení domácnosti v podobe spotrebičov. Pravidelne, v rámci vyhlásených projektov prebieha 4 x ročne obliekanie vybraných rodín.

Dlhodobo aktívne spolupracujeme s terénnymi sociálnymi pracovníkmi úradu práce, s miestnymi úradmi mestských častí v rámci mesta Košice.
Spolupracujeme so subjektmi, ktoré poskytujú sociálne služby či už terénnou, ambulantnou alebo pobytovou formou a s ďalšími organizáciami, ktoré sa taktiež aktívne venujú pomoci druhým.

Svojou prácou sa snažíme osloviť aj širokú verejnosť. Do našej činnosti sa zapájajú dobrovoľníci, školy, organizácie, každý kto prejaví záujem, solidaritu, porozumenie, sympatiu či empatiu.

Ako sa viem zapojiť

Darovaním

Darujte nám veci podľa zoznamu, ktoré sú umiestňované v našich obchodoch, alebo darované konkrétnej rodine

Zapojením sa

Zapojte sa do niektorej z nami vyhlásených zbierok, alebo pravidelných projektov v priebehu celého roka

Nákupom

Nakúpte v niektorom z našich Charity shopoch. Takýmto nákupom participujete na pomoci druhým

Spoluprácou

Zapojte sa do činnosti nášho OZ. Nebránime sa žiadnej spolupráci po vzájomnej dohode

2% z dane

Darujte nám 2% z dane z príjmu fyzických a právnických osôb v najbližšom daňovom priznaní

Finančnou podporou

Podporte nás finančne jednorazovo, alebo pravidelne na účet nášho OZ: SK92 8330 0000 0023 0129 2106

Kde nás nájdete

Navštívte nás v niektorom z našich Charity shopov