Občianske združenie S nami druhým patrí medzi neziskové organizácie. Sme združením prevažne sociálnych pracovníkov, ktorí sa individuálne alebo vo svojej práci zaoberajú pomocou druhým.

V auguste 2017 sme sa rozhodli založiť OZ, ktoré bude naše myšlienky spájať a pomôže nám ich spoločne realizovať. Naším cieľom je poskytovať všestrannú pomoc a podporu sociálne odkázaným osobám a osobám so zdravotným postihnutím.

Primárne sa orientujeme na rodiny s deťmi. Aktívne vyhľadávame klientov, ktorí sa ocitli v hmotnej alebo sociálnej núdzi a bez pomoci iných nie sú dostatočne schopní riešiť si vlastné problémy a hľadať nový primeranejší systém vlastnej existencie v spoločnosti. 

Záleží nám na tom, aby naša pomoc bola poskytnutá ľuďom, ktorí ju naozaj potrebujú.

Predtým, ako poskytneme akúkoľvek formu pomoci, tejto fáze predchádza preverenie skutočnosti, že ide naozaj o klienta, ktorý je v zlej sociálnej situácii a pomoc z našej strany je jednou z možností ako zmierniť, poprípade vyriešiť jeho daný stav sociálnej núdze. 

Po preverení pomoc poskytujeme cielene a adresne podľa stupňa naliehavosti klientovho problému. Našimi klientmi sú jednotlivci, rodiny a komunity, s ktorými naďalej udržiavame dlhodobý kontakt v snahe motivovať klienta k svojpomoci.

Tím OZ S nami druhým
Predseda a štatutár: Mgr. Zlatica Hejlová