Vážení zamestnanci, vážení podnikatelia, vážení platcovia dane z príjmu za rok 2023.

Aj v roku 2024 sa na Vás obraciame so žiadosťou a zároveň s prosbou, o Vaše 2% z dane z príjmu fyzických a právnických osôb. Zároveň chceme poďakovať všetkých darcom za rok 2022. 

V súčasnosti je naším najväčším prianím a želaním vyzbierať dostatok finančných prostriedkov na nákup dodávky.  Uvedomujeme si, že ide o dosť vysokú sumu peňazí, avšak našu činnosť sme za viac ako 6,5 roka rozvinuli natoľko, že dodávka sa stala pre naše OZ S nami druhým nevyhnutnosťou. 

Bude slúžiť pre ľudí, ktorí budú prijímateľmi našej pomoci. Hlavne na prevoz či už darovaných vecí – oblečenia, obuvi, vecí do domácnosti, vecí pre deti, nábytku, pri nákupe a rozvoze potravín a drogérie, v podstate na prevoz všetkých vecí s ktorými v našej činnosti pracujeme v Košiciach.

Zároveň chceme s kúpou dodávky otvoriť dlhodobý projekt „CHARITATÍVNA PREPADOVKA“  s pôsobnosťou v celom Košickom kraji.

Plánujeme oslovenie starostov obcí, ktorí si poznajú obyvateľov, aby nám zistili, ak majú rodiny v núdzi, čo rodiny potrebujú konkrétne. My im všetko pripravíme podľa potrieb – oblečenie, obuv, hračky, domácnosť, poprípade nábytok napr. posteľ, či kočík, nakúpime potraviny a drogériu a rozvezieme do viacerých rodín naraz, podľa kapacity dodávky.

Viac o našej činnosti a plánoch sa môžete dozvedieť aj v tejto reportáži.

.

AKO POUKÁZAŤ  2% z dane

1. Zamestnanci

Do konca februára 2024 – Požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov  a o vystavenie potvrdenia o zaplatení dane.

– Vyplňte tlačivo – Vyhlásenie o poukázaní 2% dane. Uveďte vaše meno, rodné číslo, bydlisko a sumu zodpovedajúcu 2% zaplatenej dane. Nezabudnite podpísať.

– Najneskôr do 31. marca 2024 pošlite/doručte tlačivá daňovému úradu v mieste vášho bydliska.

2. Fyzické osoby SZČO a právnické osoby, ktoré podávajú daňové priznanie sami 

– vyplňte priamo vo vašom daňovom priznaní Vyhlásenie na poukázanie podielu zaplatenej dane, s údajmi OZ S nami druhým.

následne do 31. marca 2024, (resp. v predĺženej lehote na podanie daňového priznania, t. j. do 30. 06. 2024 alebo 30. 09. 2024) doručte buď poštou, alebo osobne daňové priznanie na príslušný daňový úrad podľa vášho trvalého pobytu, alebo elektronicky (ak máte povinnosť elektronickej komunikácie s Finančnou správou SR). 

Spôsob zaokrúhľovania sumy 2% z dane z príjmu za rok 2023

zavedený je jednotný postup zaokrúhľovania, a to matematicky s presnosťou na dve desatinné miesta. Druhá číslica za desatinnou čiarkou sa upraví podľa tretej číslice, ktorá nasleduje po nej. Ak za ňou nasleduje číslica 0 – 4 = druhá číslica za desatinnou čiarkou zostáva nezmenená. Ak za ňou nasleduje číslica 5 – 9 = druhá číslica sa zväčšuje o jednu.

Príklad: suma zodpovedajúca 2% zaplatenej dane, ktorú daňovník poukazuje neziskovej organizácii je 25,484 eur. Suma sa zaokrúhli na 25,48 eur. Suma 25,485 eur sa zaokrúhli na 25,49 eur.

TLAČIVÁ NA STIAHNUTIE PRIAMO TU:

1. Tlačivo – Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2% zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby (pre tých zamestnancov, ktorým daňové priznanie podáva zamestnávateľ)
Online editovateľné

2. Tlačivo – Daňové priznanie typu A (príjmy zo zamestnania a dohôd pre tých, ktorí si podávajú daňové priznanie sami. Vyhlásenie o poukázaní 2% zaplatenej dane z príjmov je súčasťou daňového priznania oddielu VIII.)
Online editovateľné

3. Tlačivo – Daňové priznanie typu B (pre SZČO. Vyhlásenie o poukázaní 2% zaplatenej dane z príjmov je súčasťou daňového priznania oddielu XII.)
Online editovateľné

Pre ďalšie informácie prikladáme linky:
https://www.slovensko.sk/sk/zivotne-situacie/zivotna-situacia/_ako-poukazat-2-z-dani/
http://rozhodni.sk/poukazatel/tlaciva-na-poukazanie-2-z-dane/

Za všetky príspevky vám vopred ĎAKUJEME. 

Sú pre nás zdrojom, ktorý nám pomôže naďalej rozvíjať našu činnosť. Sú pre nás motiváciou, podporujú naše úsilie pomáhať čo najlepšie. 

V prípade, že máte záujem podporiť našu činnosť a podieľať sa finančne na pomoci s nami druhým, uvádzame číslo účtu OZ S nami druhým:
Fio banka Košice
IBAN: SK92 8330 0000 0023 0129 2106

Okrem webu všetky dôležité informácie nájdete na:  
Facebook: Charity shop kosice – oz s nami druhym
Instagram: charity shop kosice

Mgr. Zlatica Hejlová 
Predseda a štatutár OZ S nami druhým

Každé euro pomôže.
Ďakujeme, že ste s nami!