Našu pomoc poskytujeme predovšetkým darovaním oblečenia a obuvi, darovaním školských potrieb, hračiek, zdravotných pomôcok ako sú chodítka, invalidné vozíky, plienky.

Sprostredkujeme aj pomoc pri hľadaní nábytku, vybavení domácnosti v podobe spotrebičov. Pre deti kočíky, postieľky, plienky, fľaše, mlieko a pod.

V krízových situáciách cielene a adresne poskytujeme pomoc nákupom potravín a drogérie.

Pravidelne v rámci vyhlásených projektov prebieha 4 x ročne obliekanie vybraných rodín.

Aby naša pomoc bola poskytnutá tým, ktorí pomoc naozaj potrebujú, predtým, ako poskytneme akúkoľvek formu pomoci, tejto fáze predchádza preverenie skutočnosti, že ide naozaj o klienta, ktorý je v zlej sociálnej situácii a pomoc z našej strany je jednou z možností ako zmierniť, poprípade vyriešiť jeho daný stav sociálnej núdze.

Po preverení pomoc poskytujeme cielene a adresne podľa stupňa naliehavosti klientovho problému. Našimi klientmi sú jednotlivci, rodiny a komunity, s ktorými naďalej udržiavame dlhodobý kontakt v snahe motivovať klienta k svojpomoci.

Dlhodobo aktívne spolupracujeme s terénnymi sociálnymi pracovníkmi úradu práce, s miestnymi úradmi mestských častí v rámci mesta Košice, spolupracujeme so subjektmi, ktoré poskytujú sociálne služby či už terénnou, ambulantnou alebo pobytovou formou a s ďalšími organizáciami, ktoré sa taktiež aktívne venujú pomoci druhým.

Svojou prácou sa snažíme osloviť aj širokú verejnosť. Do našej činnosti sa zapájajú dobrovoľníci, školy, organizácie, každý kto prejaví záujem, solidaritu, porozumenie, sympatiu či empatiu.

Kto prejaví záujem môže sa aktívne zapojiť do činnosti nášho OZ

 • aktívnym vyhľadávaním a odporúčaním klientov
 • navrhovaním foriem pomoci a spolupráce
 • navrhovaním projektov a podujatí
 • zapojením sa do otvorených projektov OZ
 • po dohode s nami môžete vyhlasovať pre nás zbierky a zapájať sa do nich
 • prispieť finančným príspevkom, darovať nám 2% z dane z príjmu
 • vyhľadávať sponzorov a donorov
 • zaoberať sa našou reklamou a propagáciou našej činnosti
 • v neposlednom rade darovaním vecí podľa aktuálnych potrieb a požiadaviek, ktoré pravidelne uverejňujeme na našich stránkach

Nebránime sa žiadnej spolupráci po vzájomnej dohode

Osobitnú časť pomoci tvoria nami vyhlásené pravidelné zbierky

 • sladkostí,
 • trvanlivých potravín a drogérie,
 • hračiek /aj plyšákov a detských knižiek,
 • potrieb z domácnosti

Zbierky vyhlasujeme na našich stránkach cca 1 mesiac vopred.

Pravidelné projekty

DEŇ MATIEK

V rámci projektu piatim mamkám preplatíme kadernícke služby.

ŠUNKÁČIK

V rámci pravidelného projektu ŠUNKÁČIK vyhlasujeme každoročne pred Veľkonočnými sviatkami verejnú zbierku trvanlivých potravín pre vybrané rodiny s deťmi v zlej sociálnej situácii. Do balíkov pre rodiny dokupujeme rolku šunky z našich zdrojov. 

BEDNIČKA ZDRAVIA

2 krát ročne prerozdelíme rodinám cca 20kg bedničky plné čerstvého ovocia a zeleniny. Okrem toho každá rodina dostane 10kg vrecko zemiakov.

DEŇ DETÍ

Pripravujeme cca 50ks balíčkov pre deti. Obsahujú veci na tvorenie, hračky a sladkosti. Deti spolu s rodičmi navštívia 1. júna niektorý z našich Charity shopov a namaľujú nám obrázok, ktorý bude zdobiť naše nástenky. Za odmenu dostanú balíček.

ŠKOLA, ŠKÔLKA UŽ NÁM MÁVA

V druhej polovici augusta prebieha príprava detí do škôl a škôlok. Poskytujeme deťom z vybraných rodín zdarma oblečenie, obuv, školské tašky a školské potreby.

PONOŽKOVÝ OKTÓBER

V októbri sa pravidelne zapájame do kampane PONOŽKOVÝ OKTÓBER. Ide o zbierku nových teplých ponožiek a používaných topánok pre ľudí bez domova.

MIKULÁŠ Z OZ S NAMI DRUHÝM

V rámci pravidelného projektu vyhlasujeme každoročne pred Mikulášom verejnú zbierku sladkostí do pripravovaných mikulášskych balíčkov, ktoré pripravujeme zvyčajne v približnom počte 230 až 250 kusov

VIANOČNÝ DOBRÝ SKUTOK

Cca 100 detí z Centra pre deti a rodinu združené pod názvom ZEM DETÍ, pravidelne pripravujú pred Vianocami svoje želania ktoré uverejňujeme na našej fb stránke. Kto má záujem, môže sa zapojiť a darovať dieťaťu jeho vysnívaný darček.

VIANOČNÉ BALÍKY

V rámci tohto pravidelného projektu každoročne vyhlasujeme pre Vianočnými sviatkami verejnú zbierku trvanlivých potravín a drogérie pre vybrané rodiny s deťmi v zlej sociálnej situácii.
Potraviny a drogériu prerozdeľujeme rodinám k našim vianočným balíkom, ktoré nakupujeme a pripravujeme z našich zdrojov.

Naše vianočné balíky sú špecifické. Obsahujú všetky ingrediencie na prípravu štedrej večere:

 • 1kg kyslej kapusty
 • sušené huby
 • klobáska – pár
 • 2,5 kg mäso karé alebo krkovička
 • 2,5 kg zemiaky na šalát
 • zmes na šalát: 0,7 lit., majonéza, 1 lit. olej
 • salónky, oblátky, med medvedík
 • 400 g linecké koláčiky

INÉ PROJEKTY

Pravidelne organizujeme podujatia pre deti zo sociálne slabších rodín. Ide o projekty, ktoré sú často súčasťou plánu materiálnej alebo potravinovej pomoci.

Divadelné predstavenia, detské animačné programy, koncerty, karnevaly, detský tábor – pilotný projekt v roku 2019 a ďalšie.