Prípravy vianočných potravinových balíkov

V rámci našich príprav na odovzdaní vianočných potravinových balíkov, ktoré obsahujú všetky základné ingrediencie na prípravu vianočnej večere sme sa rozhodli: V špeciálnej škôlke, Ľudová 15, Košice dňa 18.12.2017 o 15.00 hod, po dohode s …

Oznam

Vzhľadom k tomu, že ešte len začíname, rozhodli sme sa po porade predsedníctva OZ S nami druhým, použiť vyzbierané peniažky od otvorenia Charity shopu do 20.12.2017 na tento účel:Potravinové balíky na prípravu štedrovečerného menu v …

Anka Zeťáková – ekonomické veci sú jej záležitosťou v OZZlatica Hejlová – predseda a štatutár OZ Anka Gajová – priateľka a podporovateľka nášho OZ S nami druhým.