Ďalšia rodinka, ktorá sa ocitla v núdzi. Pani Fatima má dcéru Sárku, ktorá má zdravotné znevýhodnenie. Počas korona krízy prišla o prácu. V súčasnosti je evidovaná na úrade práce. V spoločnej domácnosti žije s chorou mamkou, starším bratom a neterkou Kristinkou. Aktívne si hľadá prácu. Pomohli sme rodine nákupom v hodnote cez 53 eur preklenúť zlé obdobie, kým sa dostane znova k peniazom. Užite v zdraví.