Prvý príspevok z kampane PONOŽKOVÝ OKTÓBER.
Dnes sme boli prevziať nové, hrubé ponožky z DOMKO /domov sociálnych služieb /Park mládeže 3 v Košiciach.
Klienti tohto zariadenia a ich rodičia dokázali vyzbierať úžasných 90 kusov ponožiek. Vyjadrujeme obrovské poďakovanie za ochotu a účasť na kampani PONOŽKOVÝ OKTÓBER.
Ponožky prerozdelíme po skončení kampane v priebehu mesiaca november ľuďom, ktorí ponožky v chladnom období najviac potrebujú. Ďakujeme, že ste s nami!