Posledné ponožky z kampane PONOŽKOVÝ OKTÓBER.
Doniesol duchovný správca Kocka Stanislav, Bilingválne Evanjelické gymnázium J. A. Komenského, Škultétyho 10, Košice. Prevzali sme 99 párov nových ponožiek. Roztriedime a prerozdelíme do vianočných balíkov. Ďakujeme.