Chceme sa týmto veľmi pekne poďakovať všetkým našim priateľom, priaznivcom, darcom, spolupracovníkom, dobrovoľníkom. Vám všetkým, ktorí ste nám počas roka 2021, ale aj v minulosti, pomáhali napĺňať naše poslanie akýmkoľvek spôsobom.
Bez vás by sme to nedokázali.
Veľmi si to vážime. Veríme, že aj v budúcnosti nám zachováte svoju priazeň.
Tešíme sa na ďalšie výzvy, ktoré nám prinesie budúcnosť.
Ďakujeme, že ste stále s nami! 
Tím OZ S nami druhým.