Včera sme objednali výrobu 100 ks šunkových bagiet, ktoré sme dnes ráno odovzdali dobrovoľníkom na vlakovej stanici, ktorí poskytujú pomoc utečencom z Ukrajiny. Boli veľmi vďační za tento dar a malé deti si okamžite prevzali čerstvé bagety. ?
Aj vy všetci, ktorí ste nám darovali veci, aj tí ktorí chodíte nakupovať k nám do Charity shopov Košice máte zásluhu na tom, že sme mohli aj takýmto spôsobom poskytnúť pomoc aj týmto rodinám, cielene, adresne, v pravý čas, na správnom mieste.
?Neorganizovali sme žiadnu zbierku pre utečencov, pretože v Košiciach sú väčšie organizácie, ktoré majú na to priestory aj ľudí.
?Nevozili sme haldy oblečenia, potravín na hranice, pretože si myslíme, že sily a pomoc je potrebné rozdeliť na dlhšie časové obdobie.
?Sme však pripravení znova pomôcť utečencom čerstvým jedlom, keď sa vyzbierajú ďalšie peniaze v našich Charity shopoch Košice. Nechali sme kontakt na nás.
?Avšak nezabúdame na pomoc našim rodinám, ktoré sú pre nás prioritou. Naše slovenské rodiny upadajú príjmovo až existenčne na hranicu biedy. Vnímame to, pretože čoraz viac rodín sa na nás obracia s prosbou o pomoc potravinami, drogériou či ošatením. Preto ĎAKUJEME, ŽE STE S NAMI! ?