5. ročník Projekt ŠUNKÁČIK pred Veľkonočnými sviatkami ukončený. Odovzdali sme všetkým 15 rodinám potraviny a drogériu. Ktorí nemohli prísť, tak sme aj odviezli po dohode. Ďakujeme ešte raz všetkým darcom, ktorí sa zapojili, či už zaslaním finančných príspevkov na účet nášho OZ S nami druhým, alebo doniesli potraviny a drogériu. Užite v zdraví. ?/fotky uverejňujeme len so súhlasom rodín/