Chceme sa týmto veľmi pekne poďakovať všetkým našim priateľom, priaznivcom, darcom, spolupracovníkom, dobrovoľníkom, Vám všetkým, ktorí ste nám počas roka 2022, pomáhali nám napĺňať naše poslanie akýmkoľvek spôsobom.

Bez Vás všetkých by sme to nedokázali.

Chceme Vám všetkým zaželať hlavne veľa zdravíčka, lásky, šťastia. Aby nám všetkým budúci rok priniesol len to najlepšie, aby bol lepší, krajší, radostnejší, úspešnejší.

Aby ste boli obklopení len ľuďmi, ktorí si Vás vážia a Vy ich. Nech Vás zdravie, úspech a láska životom sprevádza.

Ďakujeme, že ste s nami!