OBROVSKÉ ĎAKUJEME v mene našich rodín a detí vyjadrujeme zamestnancom UNLP Rastislavova ul. Košice.

Zapojilo sa:
Oddelenie anestéziológie a intenzívnej medicíny/OAIM/
Klinika úrazovej chirurgie
IV. interná klinika

Zorganizovali zbierku sladkostí na základe nami vyhlásenej zbierky. Zbierku k nám priviezla prezidentka Regionálnej komory sestier a pôrodných asistentiek Mgr. Iveta Fabianová.

Ďakujeme za vašu snahu, ochotu, empatiu. 💕