Kolokvium kazuistík 2019

Je nám veľkou cťou zúčastniť sa a vystúpiť s 20 minútovou prednáškou na tému CHARITY SHOP KOŠICE, najväčšieho projektu nášho OZ S nami druhým, na medzinárodnej vedecko-odbornej konferencii „Kolokvium kazuistík 2019“, organizovanej VŠZaSP sv. Alžbety.

Kolokvium sa uskutoční 11. apríla 2019.

Ďakujeme za pozvanie.

Mgr. Zlatica Hejlová predseda a štatutár OZ
Mgr. Ing. Anna Zeťáková revízor OZ

Zanechať komentár