Na konci úspešného roka 2018

Ďakujeme Lenke Bodovej za reportáž o našej činnosti 44:38
❤️
Ďakujeme všetkým dobrovolníčkam v ich vytrvalosti, ochote a obetavosti. ❤️
Ďakujeme všetkým vám, ktorí ste prispeli svojimi darmi či už vecnými alebo finančnými. ❤️
Ďakujeme všetkým mamkám, ktoré sa rozhodli prostredníctvom nás pomôcť iným mamkám, prejavili svoju loajalitu a ľudskosť. ❤️
Ďakujeme všetkým, ktorí nás podporujú a sú našimi partnermi ❤️

Ďakujeme všetkým, ktorí ste s nami!

Zanechať komentár