Rozhovor pre Rádio Košice

V RÁDIU KOŠICE som dnes bola nahrávať rozhovor, v ktorom som odprezentovala činnosť nášho OZ S nami druhým a jeho najväčšieho projektu CHARITY SHOP KOŠICE.

Princíp fungovania, poslanie, ciele, naše začiatky, súčasnosť, ale aj snahu do budúcnosti.

Príspevok bude odvysielaný v utorok 29.9.2020 v dvoch častiach okolo 11:00 hod a potom o 14:00 hod. Rozhovor uverejníme na našich stránkach.

Chceme sa týmto veľmi pekne poďakovať p. redaktorke za príležitosť zverejniť naše poslanie a našu snahu podieľať sa na pomoci druhým.

Mgr. Zlatica Hejlová
predseda a štatutár OZ S nami druhým