Ďakujeme všetkým úžasným ľuďom, ktorí doteraz prispeli do našej zbierky sladkostí na Mikuláša, ale aj trvanlivými potravinami.
Príspevky nám darovali: Blaženka Sabolová a Patrícia Svobodová, Janka Pásztorová s mamkou, anonymní darcovia .


Milí priatelia chceme vás poprosiť ak chcete ešte prispieť sladkosťami, môžete tak urobiť najneskôr do pondelka 2.12.2019 k nám do Charity shopu Košice na Mlynskú 17 vo dvore od 9:30 do 17.00 hod.

Do piatka 29.11.2019 môžete prispieť v Tescu extra pod Furčou a v Tescu nad Jazerom do označených nákupných košíkov, ktoré sú umiestnené pri samoobslužných pokladniach.

Budeme pripravovať 185 ks mikulášskych balíčkov pre deti.

Zbierka trvanlivých potravín a drogérie trvá do 19.12.2019.

Ďakujeme, že ste s nami!