Ukazujem 117 výsledky

Ďakujeme, patrí Premonštrátske gymnázium, Kováčska 28, Košice.Zorganizovali pre naše OZ S nami druhým zbierku oblečenia, obuvi, hračiek….atď., a dnes do Charity shopu Košice, Hlavná 40 aj doniesli. Ďakujeme všetkým darcom aj organizátorom zbierky. Ste super. …

Na našu výzvu na zorganizovanie zbierky pre naše OZ S nami druhým, zareagovali v ZŠ Bernolákova 16 v Košiciach. Vyzbierali oblečenie, obuv, hračky, detské knižky, potreby z kuchyne, bytový textil… Ďakujeme milí rodičia a deti. …

Ďakujeme za knihy. Tie prerozdelíme podľa dopytu. Každá kniha si nájde svoje miesto. ——————————————————————————————————————– Členovia sociálno-zdravotnej komisie Mestská časť Košice – Nad jazerom sa opäť úspešne zapojili do spolupráce s Výmenník Važecká a poskytli možnosť …

Veľké ĎAKUJEME patrí rodičom žiakov ZŠ Belehradská 21, Košice-sídlisko Ťahanovce, ktorí sa zapojili do zbierky pre naše OZ S nami druhým. Samozrejme ďakujeme aj pani učiteľke Mgr. Polnerovej za organizáciu zbierky. Dnes sme si boli …

Ďakujeme aj Premonštrátske gymnázium, Kováčska 28, Košice . Dnes nám doviezli zbierku ktorú zorganizovali pre naše OZ S nami druhým. Potraviny, hračky, oblečenie, obuv… Ďakujeme za vašu opätovnú snahu pomôcť, zapojiť sa. Ďakujeme, že ste …

ĎAKUJEME vyslovujeme všetkým tým ktorí sa zapojili. Do zbierky potravín a šatstva, hračiek sa zapojili zamestnanci UPSVaR Košice.Šatstvo zbierali členovia SZZP /Slovenský zväz zdravotne postihnutých/ Poproč. Potraviny a hračky vyzbierali aj farníci pri kostole Všetkých …