Z Tesca nad Jazerom sme vyzdvihli sladkosti zo zbierky na prípravu mikulášskych balíčkov. Zároveň nám Tesco darovalo 9 krabíc nového oblečenia – mix. Veľmi pekne ďakujeme pani riaditeľke a manažérke p. Sabolovej za realizáciu zbierky a za darovanie nového oblečenia.

 Ďakujeme, že ste s nami!