Chceme sa týmto veľmi pekne poďakovať vedeniu školy, učiteľom, žiakom a rodičom za úžasnú zbierku, ktorú sme si dnes v piatok boli prevziať. Aj Mikuláš asistoval. Ďakujeme, že ste s nami! ?