Chceme sa týmto veľmi pekne poďakovať všetkým našim priateľom, priaznivcom, darcom, spolupracovníkom, dobrovoľníkom, Vám všetkým ktorí ste počas roka 2019, ale aj v minulosti, pomáhali nám napĺňať naše poslanie akýmkoľvek spôsobom.
Bez vás by sme to nedokázali.

Veľmi si to vážime. Veríme, že aj v budúcnosti nám zachováte svoju priazeň.
Tešíme sa na ďalšie výzvy, ktoré nám prinesie budúcnosť.

Ďakujeme, že ste stále s nami! 

Tím OZ S nami druhým.