Vybrali sme 15 rodín, ktorým sme poslali „Bedničky zdravia“ s ovocím a zeleninou až k nim domov.
Ďakujeme, že ste s nami!