Projekt BEDNIČKA ZDRAVIA ukončený

Projekt BEDNIČKA ZDRAVIA ukončený. Rodiny si vyzdvihli bedničky aj 10 kg vrecká zemiakov. Fotky uverejňujeme iba so súhlasom. Chceme poďakovať dodávateľovi Zeleninová bednička aj všetkým, ktorí sa do organizácie projektu zapojili.

Ďakujeme, že ste s nami! Užite v zdraví ?