Ďalšia super správa! ??
Obrátili sme sa na p. Labaša ml. s prosbouo sponzoring. Tak ako minulý rok, tak aj tento rok nám neodmietol pomoc.

Poskytol nám kredit vo výške 360, – eur na nákup sladkostí a potravín u nich vo veľkosklade.

Je to super správa, pretože vďaka nemu už dokážeme kompletne pripraviť 120 ks mikulášskych balíčkov pre deti. A keďže aj vďaka vám všetkým čo ste nám doniesli sladkosti do zbierky, sa nám určite peniažky z kreditu zvýšia, použijeme ich na nákup potravín do pripravovaných vianočných balíkov pre rodiny. Veľmi pekne ďakujeme za vašu priazeň.

Ďakujeme, že ste s nami! ?