V piatok 19.2.2021 sme operatívne pomohli osamelej mladej mamke s 3 ročným chlapčekom Damiánkom, nákupom potravín a drogérie.

Mamka sa dostala do veľmi zlej situácie za určitých okolností, keď zostala úplne bez peňazí. Pomohli sme jej tak nákupom v hodnote cez 53 eur preklenúť zlé obdobie, kým sa ako samoživiteľka dostane znova k peniazom.

Užite v zdraví.