Poskytli sme ďalšiu potravinovú pomoc rodine v núdzi. 
Dnes sme operatívne pomohli osamelej mamke s dvoma deťmi nákupom potravín. 
Mamka sa dostala do veľmi zlej situácie za určitých okolností, keď zostala s príjmom 240 eur na mesiac. 
Pomohli sme jej tak nákupom v hodnote 53,36 eur preklenúť zlé obdobie, kým sa ako samoživiteľka dostane znova k peniazom.
S touto rodinou budeme ešte pracovať z dôvodu, že je potrebná dlhodobejšia intervencia z našej strany, aby sa rodina dostala z finančných problémov. 
Užite v zdraví.