Dnes sme poskytli ďalšiu individuálnu potravinovú pomoc rodinke so 4 deťmi v spolupráci so Zariadením núdzového bývania s utajenou adresou, ktorej pracovníčky potraviny rodinke doručili.

Poskytli sme klasický nákup potravín, mäsko, mlieko, ryža, chlebík, maslo, vajíčka, syr, ovocie, prášok, …… v celkovej hodnote 95,75 eur.

Pomohli sme mamke a jej deťom preklenúť krízové obdobie keď museli opustiť domov a utiecť od otca alkoholika a tyrana bez peňazí a potrebných vecí.

Užite v zdraví.