Poskytli sme ďalšiu potravinovú pomoc rodine v núdzi. Tentokrát veľmi smutný príbeh jednej rodiny.
Dostali sme info od sociálnej pracovníčky, že idú na stanicu prevziať mamku s 5 ročnou dcérkou, ktorá utiekla od partnera, bez dokladov, bez peňazí. Cestovali 8 hodín vlakom bez jedla, mali iba vodu.
Tri staršie deti ostali ešte u otca. Avšak snahou sociálnych pracovníkov bude získať všetky deti.
Mamka bude umiestnená do Zariadenia núdzového bývania pre týrané matky s deťmi s utajenou-chránenou adresou. Keďže spolupracujeme s daným zariadením, po dohode so sociálnou pracovníčkou sme poskytli okamžitú potrebnú pomoc aj nákupom potravín a drogérie v hodnote 53,75 eur. Užite v zdraví.
/na fotke sociálna pracovníčka pri prevzatí pomoci pre mamku/ mamka s dcérkou sedeli
už v aute.