10. rodina v poradí, ktorej sme poskytli operatívne pomoc nákupom potravín na preklenutie nepriaznivej sociálnej situácie. Pani Iveta je mamkou 3 detí vo veku 14, 13 a 10 rokov. Býva s deťmi v sociálnom byte.
Od apríla však prišla o prácu. V súčasnosti je evidovaná na úrade práce. Aktívne si hľadá prácu. Ako samoživiteľka robí všetko preto, aby deti netrpeli nedostatkom. Poskytli sme rodine pomoc nákupom čerstvých potravín
v hodnote 54,43 eur.
Užite v zdraví 
…………………………………………………………
Od 19.2.2021 sme začali raz týždenne pomáhať rodinám v núdzi operatívne, nákupom potravín a drogérie. Dnes 10-ta rodina.
Od začiatku roka sme poskytli potraviny a drogériu 43 rodinám v rámci projektu ŠUNKÁČIK pred Veľkonočnými sviatkami.
V rámci projektu BEDNIČKA ZDRAVIA sme pomohli 30-tim rodinám, čerstvé ovocie a zelenina + 10 kg vrecká zemiakov.
V rámci prebiehajúceho projektu KRABIČKA PRIANIA na Deň detí sme urobili nákup v hodnote 306 eur.

Preto patrí veľká vďaka vám všetkým, ktorí chodíte k nám do Charity shopu Košice si niečo kúpiť, alebo pošlete na účet nášho OZ S nami druhým peniažky. Dokážeme pomáhať rodinám v ťažkých aj zložitých situáciách.
Samozrejme nemôžeme zabudnúť na všetkých darcov, ktorí nám darujú veci v zmysle našich podmienok. Len vďaka vám dokážeme do obchodíka umiestniť pekné veci a vyzbieranými peniazmi poskytovať pomoc rodinám ďalej.

❤️ Ste súčasťou pomoci s nami druhým ❤️
A to je princíp Charity shopu Košice.
1. Speňažujeme prebytky slovenských domácností a vyzbieranými peniazmi pomáhame ďalej.
2. V Charity shope Košice – dobrý a lacný nákup pre všetkých. Nakúpiť si môže prísť KAŽDÝ.
Ďakujeme, že ste s nami!