Poznáte ten vnútorný pocit spokojnosti, vyrovnanosti, šťastia? My áno. Všetkým vybraným 10 rodinám sme včera odovzdali pripravené potraviny. Boli šťastné, veľmi vďačné. Aj sme sa porozprávali, posťažovali sa na drahotu. Potravinová pomoc z našej strany pre rodiny je jednou zo základných pilierov našej činnosti.

Vďaka vám všetkým, ktorí nám darujete veci v zmysle našich podmienok, vďaka vám všetkým, ktorí chodíte nakupovať k nám do Charity shopu Košice na Mlynskú 17 vo dvore, vďaka vám, prispievateľom na účet nášho OZ S nami druhým, vďaka vám všetkým, ktorí sa zapájate do našich zbierok či organizujete zbierky, patrí veľké ĎAKUJEME ❤️ Vy všetci sa zapájate do pomoci S NAMI DRUHÝM. My všetci tak dokážeme pomáhať spoločne tým, ktorí pomoc potrebujú. Veľmi si vážime vašu ochotu, porozumenie, empatiu, ľudskosť, dôveru. ĎAKUJEME, ŽE STE S NAMI!