Ponožkový október.
Dnes sme prevzali ďalšie nové ponožky od:
1. Základná škola, Malá Ida, priniesla p. Ivana Lukáč – 60 párov
2. Materská škola, Nižný Klátov, zbierali zamestnanci a rodičia, priniesla p. riaditeľka Sobinkovičová Eva – 28 párov
3. Materská škôlka, Kostoľany nad Hornádom, priniesla p. Čorbová – 41 párov
Ďakujeme. Ponožky prerozdelíme v mesiaci november tým, ktorí v zimnom období ponožky najviac potrebujú.