Naši mikulášsky „vojaci“ už stoja pekne v rade. Nakoniec v počte 201 kusov.
Zajtra roznesieme.