Veľmi pekne ďakujeme za finančný príspevok v hodnote 165 eur. Peniaze použijeme na nákup potravín do pripravovaných vianočných balíkov pre rodiny s deťmi v núdzi.
Ďakujeme, že ste s nami! ?