85 DETÍ nám zverilo svoje priania List pre Ježiška pod názvom VIANOČNÝ DOBRÝ SKUTOK.
Uverejnili sme postupne v 6. príspevkoch.
Sme vám všetkým nesmierne vďační, že sa našlo toľko darcov v tejto ťažkej dobe ktorú všetci žijeme.
Ste ÚŽASNÍ! Všetky deti si našli svojich darcov.
Všetci, ktorí ste sa napísali pod priania ste počas víkendu obdržali do správ adresu, meno vychovávateľky či sociálnej pracovníčky a kontakt na ňu.
V prípade potreby im volajte.
Ďakujeme, že ste s nami!