VIANOČNÉ BALÍKY 2021

Otvárame posledný tohtoročný projekt VIANOČNÉ BALÍKY 2021

Tento projekt je už našou tradíciou.
Budeme ho realizovať každý rok počas celej doby našej existencie. Osvedčil sa a spĺňa svoj účel v plnom rozsahu.
Tento rok ide o 5. ročník tohto projektu.
Potravinové balíky na prípravu štedrovečerného menu. Počet balíkov do jednej rodiny pôjde
v závislosti od počtu členov v rodine.

Jeden balík bude obsahovať:
1 kg kapusta kyslá,
1 pár klobáska,
1 sáčok hríby sušené,
2,5 kg zemiaky na šalát,
1 ks majonéza,
1 ks zmes do zemiakového šalátu 0,7 l,
2,5 kg – 3 kg vakuovo balené čerstvé mäso,
1 ks olej 1 l,
1 ks oplátky
1 ks medik medvedík

1 ks prášok na pranie

Predbežne máme vybraných 50 rodín. Vybrali sme rodiny, ktorých deti navštevujú Spojenú školu Vojenská, od terénnych sociálnych pracovníkov UPSVaR, zo zariadenia núdzového bývania a z našej evidencie. Keďže naše OZ sa zameriava na ľudí v zlej sociálnej situácii a aj na ľudí so zdravotným postihnutím, väčšina týchto rodín má člena so zdravotným postihnutím. Príjem rodiny nedosahuje výšku životného minima.

V prípade, že ešte máte záujem zapojiť sa a prispieť trvanlivými potravinami či drogériou, môžete tak urobiť a doniesť ich do nášho zberného miesta na Mlynárskej 15 v pondelok 20.12.2021, v čase od 10.00 do 16.00 hod.
Môžete prispieť v akejkoľvek výške na účet nášho OZ S NAMI DRUHÝM vo Fio banke,
IBAN SK92 8330 0000 0023 0129 2106


Dôležité : keďže chceme dať balík každej rodine a do viac početných rodín idú aj 2-3 balíky, rozhodli sme sa, že od pondelka 6.12. do piatku 18.12.2021 budeme fungovať ako výdajné miesto. To znamená, že z vašich darov ponúkneme na predaj najkrajšie veci-oblečenie, hračky, knižky, toaletné vody-nové… nafotíme do príspevkov a vy si budete môcť pre ne prísť k nám do Charity shopu Košice na Mlynskú 17 vo dvore. Podrobnosti uverejníme od pondelka.

Všetky vyzbierané peniaze použijeme na nákup potravín do balíkov, ktoré budeme priebežne nakupovať vo veľkosklade LABAŠ a v Tescu.

Výdaj balíkov rodinám bude v stredu 22.12.2021 v našom zbernom mieste na Mlynárskej 15 v čase od 9:30 do 13.00 hod.

Ďakujeme, že ste s nami! Spoločne to dáme.
Poprosíme vás aj o zdieľanie.