Milí naši priaznivci, podporovatelia a priatelia!
Chceme sa poďakovať všetkým, ktorí sú stále s nami a podporujú našu činnosť či už materiálne alebo finančne. Veľmi si vážime našich pravidelných aj príležitostných prispievateľov na účet nášho OZ S nami druhým, aj keď ich je len zopár. Je nám však veľmi ľúto, že iba jedna mamka so synom prejavili záujem o našu charitatívnu zbierku potravín a drogérie, ktorá sa konala dnes v našom zbernom mieste na Mlynárskej 15 a ktorá bola vyhlásená práve pre rodiny, ktoré nás prosia o pomoc pred Veľkonočnými sviatkami, tak ako to bolo po minulé roky.
Patrí im veľké ĎAKUJEME! Žiaľ tohto roku nebudeme môcť pomôcť toľkým rodinám ako po minulé roky, nakoľko máme nedostatok finančných a materiálnych darov. Charity shopy a ich činnosť je odkázaná práve na materiálne dary od vás všetkých. Speňažovaním časti darov dokážeme pomáhať rodinám s deťmi. Veríme však, že toto neľahké obdobie aj vďaka vám všetkým prekonáme a spoločnými silami dokážeme naďalej pomáhať čo najväčšiemu počtu rodín, ktoré sa na nás obracajú.
Ďakujeme, že ste s nami!?