Tento rok nebudeme organizovať tábor pre deti.
Peniaze použijeme radšej pre rodiny na potravinovú pomoc.

Avšak všetkým rodinám ktoré sa na nás obraciate s otázkou tábora pre deti odporúčame toto. Registrujte sa. Ešte sú voľné miesta pre deti: https://www.facebook.com/100044413270181/posts/598896264934144/

Ďakujeme.

https://www.facebook.com/100044413270181/posts/598896264934144/