ĎAKUJEME patrí naposledy v tomto školskom roku všetkým rodičom a žiakom, vedeniu školy, p. učiteľke Kucikovej zo ZŠ Bernolákova 16 v Košiciach.

Boli sme si prevziať posledné veci zo zbierky.

Ďakujeme a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu. ❤️

Prajeme pekné prázdniny.