Komunálna poisťovňa Košice a.s. VIG, tiež prispeli do kampane PONOŽKOVÝ OKTÓBER novými ponožkami. Priniesli k nám do Charity shopu Košice 30 kusov.
Ďakujeme, že ste s nami!