Operatívna pomoc potravinami a drogériou mamke s 5 deťmi, ktorá bola dlhodobo týraná otcom detí.

Až teraz konečne nabrala odvahu a odišla z domova so všetkými deťmi. Bola umiestnená v zariadení pre týrané matky s deťmi s utajenou adresou.

Poskytli sme nákup v hodnote 114 eur.

Užite v zdraví.