ĎAKUJEME patrí všetkým tým, ktorí sa zapojili do zbierky oblečenia a obuvi pre mamku s 5 deťmi.

Darovali ste skutočne veľmi pekné vecí aj drogériu či sladkosť. Ste ÚŽASNÍ. 💕

Dnes sme boli všetky veci odovzdať do zariadenia v ktorom mamka býva. Zbierku prevzali sociálne pracovníčky, ktoré všetky veci mamke odovzdajú.

Mamke a jej deťom prajeme všetko dobré.

Užite v zdraví!