Projekt DARUJ RODINE OBED ešte trvá


Do piatku 15.10. prebieha zbierka čerstvých zemiakov pre nami vybrané rodiny s deťmi.
Ak máte záujem zapojiť sa, prispieť, doneste nám zemiaky do Charity shopu Košice na Mlynskú 17 vo dvore od 9:30 do 16.00 hod, alebo do nášho zberného miesta na Mlynárskej 15 vo štvrtok od 14.00 do 18.00 hod, alebo v piatok 15.10., v čase od 16.30 do 17.00 hod.
K zemiakom my dokúpime rodinám čerstvé mäso.
Ďakujeme, že ste s nami!
ZŠ Bernolákova 16 zbiera zemiačky tiež.